Default image

Roby Attoillah

Maklumat Pembayaran Wisma Muslim 2021/2022

maklumat_pembayaran_wisma_21

Bismillah. Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh Segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu Wa Ta’ala. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Rasulullah Shalallahu ‘Alaihi Wa Sallam, juga kepada keluarga dan shahabat beliau, dan orang-orang yang menempuh jalan hidup mereka dengan baik hingga hari akhir.  Wa…

Maklumat Pembayaran Wisma Muslim 2020/2021

maklumat-pembayaran.png

Bismillah. Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh Segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu Wa Ta’ala. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Rasulullah Shalallahu ‘Alaihi Wa Sallam, juga kepada keluarga dan shahabat beliau, dan orang-orang yang menempuh jalan hidup mereka dengan baik hingga hari akhir.  Wa…